hieu phan hỏi 2 năm trước

minh muốn hỏi về loa kéo .