hieu phan hỏi 4 năm trước

minh muốn hỏi về loa kéo .