hieu phan hỏi 3 năm trước

minh muốn hỏi về loa kéo .